Śmierć współwłaściciela rachunku bankowego – co dalej?

Zarządzanie domowymi finansami jest dużo łatwiejsze, gdy wszystkie pieniądze znajdują się na jednym rachunku bankowym. To główny powód, dla którego decydujemy się założyć wspólny rachunek wraz ze swoim małżonkiem lub partnerem. Co w przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli?

Na co dzień najczęściej nie myślimy o rzeczach ostatecznych. Gdy jednak dotyka nas śmierć bliskiej osoby, musimy zmierzyć się nie tylko z bólem i smutkiem, lecz także formalnościami. Załatwianie takich czeka nas m.in. w banku, pod warunkiem, że np. korzystaliśmy ze wspólnego rachunku bankowego. Jak wygląda ścieżka postępowania w takich przypadkach?

Różna polityka banków

Niestety, jeżeli chodzi o dostęp do standardowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, to mogą pojawić się utrudnienia. Dlaczego? Bo polityka banków w przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli jest zróżnicowana. Oto, jak banki rozwiązują taką kwestię:

  • Nie robią żadnego problemu – drugi ze współwłaścicieli może korzystać z całej kwoty zgromadzonej na rachunku, może również przekształcić dotychczasowy rachunek wspólny na rachunek indywidualny;
  • Dzielą środki zgodnie z zapisami umowy – jeżeli w umowie podpisanej z bankiem brak jest określenia udziałów poszczególnych współwłaścicieli, to bank przyznaje, że ich wkłady są równe, czyli każdy ze współwłaścicieli ma dostęp do połowy środków. Druga połowa środków znajdujących się na rachunku jest blokowana – bank czeka na zakończenie postępowania spadkowego i po ustaleniu spadkobierców, oddaje im tę część środków do dyspozycji;
  • Rozwiązują zawartą umowę o prowadzenie rachunku bankowego – w takiej sytuacji środki znajdujące się rachunku są przekazywane na depozyt. Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego, środki zostają podzielone pomiędzy spadkobiercami a współwłaścicielem.

Skoro banki przewidują tak różne ścieżki postępowania w sytuacji, gdy ma miejsce śmierć jednego ze współwłaścicieli rachunku bankowego, to warto – już na etapie zakładania rachunku – dopytać o tę kwestię.

kredyty dla firm

kredyty dla firm

Dyspozycja dla banku na wypadek śmierci?

Z pewnością myślisz o zabezpieczeniu swoich bliskich na wypadek swojej śmierci. Czy wydanie dyspozycji bankowi w postaci określenia, co powinien on zrobić ze środkami znajdującymi się na rachunku bankowym jest możliwe? Niestety, ale nie – nie możesz oczekiwać, że bank weźmie pod uwagę pismo, w którym poinstruujesz, komu po twojej śmierci ma zostać wypłacona twoja część środków. Właśnie dlatego tak ważne jest, abyś odpowiednio wcześniej zorientował się, jaką ścieżkę postępowania wdrożył bank, z którego usług korzystasz. W ten sposób będziesz mógł zdecydować, czy chcesz zmienić bank, czy też odpowiada ci droga postępowania, jaką bank uruchamia w takiej sytuacji.

tel. 22 298 64 04

Zapraszamy do kontaktu z nami w godzinach 9-15 od poniedziałku do piątku.
Obsługujemy teren całego kraju – nie pobieramy żadnych opłat za rozpatrzenie wniosku.